Logo
Bu sayfayı yazdır

Gebelikte Ultrason Neden Yapılır?

Gebelikte Ultrason Neden Yapılır?

Ultrason ya da ultrasonografi modern tıbbın vazgeçemediği görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Gebelik takibini en net şekilde yapabilmek adına teknolojinin olanaklarından olan ultrasondan yararlanmak çok önemlidir. Ultrason ile birlikte bebeğin gelişimi çok daha net bir şekilde anlaşabileceği gibi bunun beraberinde fiziksel nitelikleri de görülebileceği için daha hızlı bir müdahale gerektirmektedir. Ultrason, insan vücudu için zararlı olarak bilinen X ışınlarını barındırmaz. Radyasyon bulundurmayan bir cihazdır.

Genel olarak gebelik olayı anne adayının doğumunun öncesin de geçirmiş olduğu evre olarak tanımlanan gebelik durumu tamamen doğal bir haldir. Ancak gebeliğin gerçekleşmesi ile anne adayının vücut sistemi gebelik durumundan kaynaklı olarak az ya da çok etkilenmedir. Bu yüzden gebelik sürecin de düzenli yapılan takibin bir hayli faydası olmaktadır.

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve çeşitli tıbbi cihazların yaygın bir şekilde kullanılması ile artık doktor kontrolüne düzenli olarak giden her anne adayı bebeğini ultrason sayesinde görebilme ve bebeğin kalp atışı sesini duyabilme olanağına sahiptir. Aynı şekilde ilerleyen gebelik sürecinde bebeğin cinsiyeti, bebeğin organları, bebeğin kol, bacak boyları, baş çevresi, bebeğin anne karnındaki duruş şekli, bebeğin ense kalınlığı, bebeğin suyu, hatta bebeğin yaklaşık olarak kilosunun ne kadar olduğu gibi pek çok önemli bilgiye ultrason sayesinde ulaşılabilmektedir. Bu verilerin anormal olması durumunda bebekte bir anomali olup olmadığı da saptanabilmektedir. Ultrasondaki verilerden kuşku duyan doktor nihai sonuca ulaşabilmek için anne adayını gerekli testleri yaptırmak için yönlendirmektedir. Ancak ultrasonda her zaman saptanamayan anomalikler de olabileceği için anne adaylarının, gebeliğin belirli süreçlerinde belirli testleri yaptırmaları gerekmektedir. Bugün iki boyutlu ultrasonun yanında bebeğin yüz şeklinin, elleri, ayakları ve bacaklarının net bir şekilde görülebildiği üç ve dört boyutlu olan ve renkli ultrason olarak da bilinen ultrason çeşitleri bulunmaktadır.

Gebeliğin rahim içinde ve sağlıklı olup olmadığı ancak ultrasonografi ile belirlenebilir. Gebeliğin rahim dışında olduğu dış gebelik durumlarında da gebelik testi pozitif çıkar.

Ultrason, gebelik muayenelerinin en önemli parçasıdır. Ultrason, uygulama yapılan dokuya yüksek frekanslı ses dalgalarının gönderilmesini ve sonra uygulama yapılan dokudan geri dönen ses dalgalarının bir monitöre görüntü yansıtmasını sağlayan bir cihazdır. Esas olarak ana gövde, prob (tansducer), monitör, kamera ve printer gibi parçalardan oluşur. Gebelikte herhangi bir sorunla karşılaşılmasa dahi belli aralıklarla ultrasonografi kontrolü yapılmaktadır. Bebeğin anne adayının rahmine düşerek büyümeye başlaması ve doğum sürecine kadar devam eden gebeliğin farklı aylarında ultrasonla farklı değerlendirmeler yapılır. Özellikle son 35 yıldır ultrason muayeneleri, günümüz modern tıpta gebelik takiplerinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Ultrason, gebelik sürecindeki kadına zararı olmayan bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Gebelik ultrasonografileri konusunda uzman kadın doğumcular (jinekologlar) ve radyoloji uzmanları (radyologlar) tarafından uygulanmaktadır.

Ultrasonografinin bebeğe ya da anne adayına herhangi bir zararı yoktur. Ayrıca ultrason radyasyon içermez.

Gebelerin ultrasonografik değerlendirmelerde neler kontrol edilir?
• Bebek sayısı
• Bebeğin geliş şekli
• Bebeğin duruş pozisyonu
• Plasenta yerleşimi
• Amniyon sıvı miktarı
• Bebeğin anatomik yapısı
• Annede pelvik kitlelerin teşhis ve değerlendirmesi

Ultrasonografi çeşitleri
• Normal ultrason
• Detaylı (2. düzey) ultrason
• 4 boyutlu ultrason
• Renkli doppler
• Fetal ekokardiyografi

Gebelikte rutin olarak normal 2 boyutlu ultrasonların kullanılır. Gebelik döneminde 3 veya 4 boyutlu ultrason yapılması yalnızca aile bebeğin yüzünü, ellerini v.b görmek istediği takdirde fayda sağlamaktadır.

Ultrason ne sıklıkta yapılmalıdır?
• Gebeliğin ilk aylarında
• 11. ila 14. gebelik haftaları arasında
• 18. ila 20. haftalık gebeliklerde ayrıntılı ultrasonografi
• 32. gebelik haftası civarında
• Gebelikte 38. hafta civarında

Ultrasonla cinsiyet ne zaman anlaşılabilir?
Gebelik döneminde bebeğin cinsiyetini belirlemek için ultrason muayenesi yapılır. Ultrason ile bebeğin cinsiyeti en erken 3. ay bittiğinde yani 13 hafta civarında anlaşılsa da bu her zaman mümkün değildir. Gebelik döneminde bebeğin cinsiyeti genellikle 16-17 haftalarda daha net gözlemlenir. 20. gebelik haftasına yaklaştıkça bebeğin cinsiyeti en net şekilde değerlendirilir. Nadiren cinsiyet tespitinde yanılma payı vardır. Ayrıca bazen bebeğin pozisyonundan dolayı cinsiyet tespitini yapmak hiç mümkün de olmayabilir.

4 boyutlu ultrason
4 boyutlu ultrasonografi, cenindeki damak yarığı, dudak yarığı tanısını koymak için ya da murgadaki ufak açıklıkları anlama bakımından önem teşkil etmektedir. 4 boyutlu ultrasonografi tek başına bir teşhis aracı değil yalnızca siyah-beyaz ayrıntılı ultrasonografiye bir yardımcıdır.

Renkli doppler ultrason
Renkli doppler, her gebelikte değil yalnızca yüksek risk gebeliklerde uygulanması tavsiye edilmektedir. Gebelik ilerlediği zaman eğer bebekte bir büyüme problemi söz konusu ise doppler ultrasonla bakıp kan ölçümü yapılarak bebeğin doğumu ile ilgili olarak karar alınabilir.

Kaynak: http://tupbebekkonya.com/hamilelikte-ultrasonografi-ne-zaman-kullanilir-guvenli-midir/

Ortam

Hafta Sonu Dergisi © www.haftasonu.com.tr Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.